ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

13 เม.ย.65 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนนำโดย นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณถนนวชิรปราการ อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี