ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

13 เม.ย.66 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนนำโดย นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนวชิรปราการ อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี