ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

14 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนกลางปีนี้ พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองตารา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี