ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

14 ก.พ.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี” ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน