ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

14 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายในร่ม บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ และมีภูมิคุ้มกันโรค โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนเข้ามาออกกำลังกายเร็วๆนี้