ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

14 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน