ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

14 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการ โดยจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit หรือ ATK ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ