ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

15 ก.พ.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้ต้อนการรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี และการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน