ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

15 ก.ย.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีกทั้งนำทีมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 35 ราย