ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 ก.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน