ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

15 พ.ค.67 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ อุตศาสตร์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และงานที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรทั้งหมด เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบประมาณเดือนตุลาคม 2567