ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

15 มิ.ย.66 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกิจการสภา” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน