ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมเสริมการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน