ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อ “ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน