ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

15 มี.ค.67 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ ในระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพรับประกาศได้ที่ > https://drive.google.com/…/1BkLF…