ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 ส.ค.65 เวลา 08.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) โดยมีกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ และปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี