ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

15 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน เข้าร่วมในการคัดเลือกสถาบันดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี 2567 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกฯในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองตะโก