ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

16 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับมอบข้าวสารจำนวน 4 กระสอบ จากบริษัท ไทยยนต์ชลบุรี เพื่อนำส่งต่อให้ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน