ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

16 ก.ย.65 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน