ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

16 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงานในเรื่องเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมสาธิตวิธีการดับไฟจากเหตุการณ์แก๊สรั่ว หรือแก๊สระเบิด ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน