ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

16 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมสมทบทุนในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลน ทุกเพศทุกวัยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต “คาราบาว เต็มวง” ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี