ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

16 ส.ค.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง , เลื่อยโซ่ยนต์ 3 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 เครื่อง จากบริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จำกัด เพื่อนำไปใช้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป