ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

17 ก.พ.65 เวลา 13.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดขยะในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผลงานได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ Zero Waste School และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อาทิ กิจกรรมขยะแลกแต้ม , ธนาคารขยะโรงเรียน , การคัดแยกขยะ , การจัดจำหน่ายขยะและการลงบัญชี ณ โรงเรียนบ้านสวนจั่น (อนุสรณ์)