ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

17 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 20 ตัว จากบริษัท พี.แอล.เอ บิสซีเนส จำกัด เพื่อนำส่งต่อให้ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน (Community isolation) ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการไม่หนักมาก ณ ชั้น 1 หน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน