ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

17 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และเจ้าที่กลางแจ้ง พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ (ปิ่นโต) และร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสทำบุญศูนย์สันติภูมิ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์สันติภูมิ