ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

17 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน