ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

17 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ (บ้านมาบสามเกลียว) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี