ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

17 เม.ย.65 เวลา 09.00 น. นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 และร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอาทิ ช่วงรำ และชักเย่อ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี