ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

18 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ในหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี