ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 มี.ค.65 เวลา 08.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี