ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 25 ตัว สำหรับเป็นของรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี