ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองสวัสดิการสังคมร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 14 ราย โดยจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit หรือ ATK ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ