ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับภูทัศน์ พัฒนาบริเวณสวนนกแก้ว ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ