ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าอาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี