ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 เม.ย.65 เวลา 11.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันช่วงรำ ทีมชาย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันช่วงรำ ทีมหญิง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันชักเย่อ ทีมชาย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันชักเย่อ ทีมหญิง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันชักเย่อ ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี