ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

19 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายธเนศวร อุตมะแก้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบผิวการจราจรที่ขรุขระบริเวณซอยรังษี ตำบลบ้านสวน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ใช้สัญจรบริเวณดังกล่าว