ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

19 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน โดยมอบถุงยังชีพให้กับพนักงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 91 คน โดยมีนางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และ นางสาวจริยา กลิ่นอุดม ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี