ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

19 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน