ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

19 ต.ค.66 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานดับเพลิงและอาคารเก็บพัสดุภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ 1) หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน