ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

19 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ จำนวน 109 รายการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน