ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

19 เม.ย.67 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุชานชาลาสามัคคี เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองตะโก