ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

2 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและควายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณวัดชมพูแก้ว ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี