ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน