ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ณ วัดธรรมนิมิตต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี