ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน