ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 ส.ค.65 เวลา 08.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคง 5 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี