ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

20 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการจัดการขยะในชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน