ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

20 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด (ครั้งสุดท้าย สำหรับปีนี้) ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน