ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

20 ต.ค.64 เวลา 08.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเดินขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 150 บริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดใหญ่อินทาราม