ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

20 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินกิจกรรมนำร่องคืนคลองสวยน้ำใสให้บ้านสวน ขุดลอกคลองที่ทรุดโทรม กำจัดขยะมูลฝอย วัชพืชใบหญ้า ให้สะอาด พร้อมทั้งได้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อส่งน้ำที่อยู่บริเวณใต้สะพาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตกหนักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน บริเวณสะพานข้ามคลองบางปลาสร้อย ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี